MAGAZYN

“Na trzy sposoby możemy zdobyć mądrość: Pierwszy: przez refleksję, i ten jest najszlachetniejszy.
Drugi: przez naśladowanie, i ten jest najłatwiejszy, Trzeci: przez doświadczenie – i ten jest najtrudniejszy.”

REQ MAGAZYN to kwartalnik poświęcony tematyce z kilku obszarów: inżynieria wymagań, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami. W ramach nich publikujemy artykuły poświęcone: zdobywaniu wiedzy, wymianie doświadczeń czy narzędzi, w tym technik miękkich. Dodatkowo publikujemy relację z wydarzeń, które naszym zdaniem zasługują na uwagę oraz recenzję książek czy wywiady z firmami i osobami zajmującymi się tematykami, jakie są poruszane w magazynie.

Magazyn kierowany jest dla osób początkujących, czyli takich, które szukają wiedzy z danego zakresu, jak również dla osób z wieloletnim doświadczeniem chcących poszerzyć swoją wiedzę czy zweryfikować swoje doświadczenia z doświadczeniami innych. Mamy nadzieję, że dzięki artykułom osoby, które podejmują strategiczne decyzje w projekcie, nie tylko od strony Dostawcy, lepiej zrozumieją cały mechanizm wytwarzania oprogramowania.

Wydawcą magazynu jest: Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań.

SIW_logo