DLA AUTORÓW

“Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli, to także głęboka zaduma nad wymową każdego słowa.”
(Paulo Coelho)

tekstyObjętość tekstów [liczba znaków bez spacji]:

1.  Tytuł artykułu max.: 70 znaków (bez spacji),

2.  Treść artykułu [liczba znaków]:

 a. artykuł krótki (2 rozkładówki + 2 ilustracje + 1   cytat): 12 000 – 13 000 znaków (bez spacji)

b. artykuł długi (3 rozkładówki + 3 ilustracje + 2 cytaty): 18 000 – 19 000 znaków (bez spacji),

3. Cytat (wybrany do dodatkowego powiększenia z
tekstu): ok. 150 znaków (bez spacji),

4. Przypis dolny: ok. 200 znaków (bez spacji),

5. Format dokumentu tekstowego: .doc, .docx, .rtf,

6. Nazwa pliku:  OznaczenieDziału_Nazwisko_Imię_Autora_Początek_Tytułu.docx, 

Oznaczenia działu:

IW – inżynieria wymagań,
IO – inżynieria oprogramowania,
ZP – zarządzanie projektami,
IJ – inzynieria jakości,
UX – user experience,
P  – prawo w IT,
RW – relacje z wydarzeń,

techniczneUWAGI TECHNICZNE:

Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum. W szczególności nie należy stosować specjalnych znaków łamania tekstu (typu twardych spacji, specjalnego przenoszenia zaimków z końca linii, podwójnych spacji, shift+enter, ani innych tym podobnych). Nadesłany tekst musi być zgodny z szablonem: “szablon artykułu REQ Magazyn” . Szablon zawiera przykładowo podane treści w układzie edytorskim, w odpowiednich miejscach należy wstawić materiał z zachowaniem ustalonych we wzorcu stylów formatowania, nie wprowadzać własnych stylów formatowania.

Do cytowania z innych materiałów należy oznaczyć źródło w przypisie dolnym.

 autorInformacje o autorze

Tekst informacji o autorze (notka biograficzna na końcu artykułu) [liczba znaków]: 900 – 1000 znaków (bez spacji)

Zdjęcie autora:

  1. Wymiary min.: 600×600 pikseli,
  2. Rozdzielczość min.: 300 dpi,
  3. Formaty: .png, .jpg , .tif, .pdf, .psd, .ai, .svg,
  4. Nazwa pliku: Nazwisko_Imię. rozszerzenie_pliku.
 zdjęciaFotografie i ilustracje do artykułu

Parametry materiałów graficznych ilustrujących treść artykułu:

1. Wymiary min.: 2000 x 2000 pikseli,

2. Rozdzielczość min.: 300 dpi,

3. Formaty: .jpg, .png, .tif, .pdf, .psd, .ai, .svg,

4. Nazwy plików graficznych:

OznaczenieDziału_Nazwisko_Imię_Autora_Rys_Nr_Nazwa_ilustracji.png

np.: IW_Perendyk_Monika_Rys_1_Wykres_liczby_użytkowników.png


techniczneUWAGI TECHNICZNE: 

W przypadku przesyłania więcej niż jednego rysunku  – pliki należy skompresować do pliku typu .zip, o nazwie takiej jak artykuł, OznaczenieDziału_Nazwisko_Imię_Autora_Początek_Tytułu.zip

Ilustracje należy dostarczyć jako odrębne od tekstu pliki (nie umieszczać ich w dokumentach teksotwych), ich orientacyjne umieszczenie w tekście może być ewentualnie wskazane opisem w artykule w postaci: {Rys 1 Podpis ilustracji}

uwagaPrawa autorskie tekstów i ilustracji autora

Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich do załączonych zdjęć i ilustracji ponosi autor, który przesyłając materiały pisemnie wyraża zgodę na ich publikację w czasopiśmie lub jeśli ilustracje pochodzą ze źródeł opartych na licencjach otwartych musi podać do link do źródła z opisaną informacją o prawach autorskich. W celu zapewnienia przejrzystości i jawności przesyłanych przez autorów danych redakcja prosi o podpisanie oraz odesłanie odpowiednich oświadczeń.

 Ghostwriting i guest authorship

Zgodnie z wytycznymi MNiSW, redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych).